Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sladkorna bolezen ostaja velik javnozdravstveni izziv

Danes je svetovni dan sladkorne bolezni. Tudi v Sloveniji, podobno kot v številnih državah, ugotavljamo naraščanje pogostosti sladkorne bolezni, ki je s spremljajočo obolevnostjo in posledicami za obolele, družine in skupnost postala pomemben javnozdravstveni problem. V primerjavi z evropskimi in OECD državami je Slovenija v srednjem območju po pogostnosti sladkorne bolezni. Z anketno raziskavo zdravja EHIS leta 2014 je bila med odraslim prebivalstvom ocenjena prevalenca sladkorne bolezni 6,9 odstotka. Prav tak rezultat je leta 2016 prikazala anketa Z zdravjem povezan vedenjski slog (25-74 let).

Se pa v naraščajočem deležu sladkorna bolezen pojavlja že med prebivalstvom srednjih let in število obolelih se ob demografskem staranju, daljši življenjski dobi in manjši umrljivosti splošnega prebivalstva in bolnikov s sladkorno boleznijo, večjem deležu odkrite sladkorne bolezni – še posebej zaradi aktivnega presejanja in izboljšanega zdravljenja – hitro povečuje. Ob predpostavki, da se podobno kot v evropskih državah tudi v Sloveniji okoli 15 odstotkov oseb z ugotovljeno sladkorno boleznijo zdravi brez zdravil, samo s primerno telesno dejavnostjo, prehrano in zmanjšanjem telesne mase, je ocenjeno, da je v Sloveniji v letu 2017 bilo okoli 131.000 oseb z ugotovljeno sladkorno boleznijo. Po ocenah pa naj bi bilo vseh oseb s sladkorno boleznijo, tako znano kot neugotovljeno, pri nas od 154.000 do 175.000.

Slovenija ukrepa

Slovenija ukrepa, da bi bolje obvladovali sladkorno bolezen in da bi posamezniki lažje živeli z njo. Zato je že leta 2010 sprejela Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni do leta 2020 (NPOSB 2010-2020). Eno od osmih načel, na katerih temelji Nacionalni program je tudi stalno spremljanje podatkov o osebah z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 ter o osebah s sladkorno boleznijo. Ti podatki predstavljajo osnovo za spremljanje učinkovitosti ukrepanja in napredka pri izvajanju in uresničevanju ciljev Nacionalnega programa in za načrtovanje nadaljnjega ukrepanja. Čeprav je že zelo hitro po uveljavitvi nacionalnega programa prišlo do grobe opredelitve kazalnikov, ki so nudili osnovne informacija obolelih ter pojavljanju in razširjenosti sladkorne bolezni, pa je bilo potrebno do natančnejše opredelitve kazalnikov ter celovitega opisa načina pridobivanja in interpretacije podatkov opraviti veliko dela.

Kazalniki, ki se nanašajo na krovne cilje NPOSB 2010-2020, so zbrani in predstavljeni v publikaciji Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji. »Predstavljeni kazalniki, skupaj jih je 47, predstavljajo neke vrste železni repertoar, ki ga bomo v prihodnje še dopolnjevali – skladno z novimi možnostmi pridobivanja kakovostnih podatkov ter s potrebami, ki jih imajo partnerji pri obvladovanju sladkorne bolezni na posameznem področju,« so zapisali avtorji publikacije z NIJZ.

Celotno publikacijo najdete TUKAJ

 

Deli naprej