Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Delovne skupine

Z namenom spremljanja izvajanja DPOSB za obdobje 2020 do 2030 smo na Ministrstvu za zdravje imenovali usmerjevalni odbor, v katerega so vključeni ključni odločevalci v zdravstvu, izobraževanju in  kmetijstvu.

Poleg spremljanja izvajanja DPOSB 2020-2030 bo pomembna naloga članov usmerjevalnega odbora podajanje usklajenih predlogov, oblikovanih na podlagi predlogov posameznega člana, z opozorili ali specifikami na sistemski ravni, s ciljem uspešnejšega izvajanja DPOSB 2020 do 2030.