Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Učinkovitost sodelovanja je večja kadar rezultate vsi vključeni partnerji prepoznajo za svoje.

Partnerji prepoznavajo DPOSB kot del širših prizadevanj za izboljšanje zdravja prebivalcev Slovenije in odpravljanje neenakosti v zdravju. Ta pristop, nadgrajen z usmerjevalnim odborom, bomo uporabljali tudi pri izvajanju DPOSB 2020-2030.

Za izvajanje Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 skrbimo partnerji, povezani v Koordinativno skupino (KoS) na Ministrstvu za zdravje:

Člani koordinativne skupine (KoS) so odgovorni za poročanje o poteku aktivnosti, ovirah, na katere partnerji naletijo, in o priložnostih, ki jih zaznajo. Pogosto lahko ta skupina prepozna tudi možne poti, da se ovire razrešijo in da se priložnosti čim bolj izkoristijo. Skupina spremlja aktivnosti, ki jih sprva načrtujejo partnerji sami, nato pa pogosto k sodelovanju povabijo tudi druge partnerje in tako razširijo rezultate, ki bi jih sami ne mogli doseči.