Akcijski načrt za obvladovanje sladkorne bolezni

Za izvajanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 – 2020 in s tem uspešno uresničevanje ciljev Ministrstvo za zdravje sprejema dvoletne akcijske načrte, v katerih so opredeljeni procesi in konkretne aktivnosti ključnih partnerjev. Z Akcijskim načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših procesov in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in potrebne vire za uresničevanje ciljev nacionalnega programa v tem obdobju. DPOSB 2020-2030, Strategija razvoja

Akcijski načrti omogočajo boljše sodelovanje med partnerji in povezovanje aktivnosti, spremljanje rezultatov prizadevanj za obvladovanje sladkorne bolezni in smiselno nadgrajevanje ukrepanja v prihodnje.