Za izvajanje Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020 -2030  in s tem uspešno uresničevanje ciljev, Ministrstvo za zdravje sprejema dvoletne akcijske načrte, v katerih so opredeljeni procesi in konkretne aktivnosti ključnih partnerjev. Z akcijskim načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših procesov in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in potrebne vire za uresničevanje ciljev nacionalnega programa v tem obdobju.

Akcijski načrti omogočajo boljše sodelovanje med partnerji in povezovanje aktivnosti, spremljanje rezultatov prizadevanj za obvladovanje sladkorne bolezni in smiselno nadgrajevanje ukrepanja v prihodnje.