Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020

Nacionalni program obvladovanja sladkorne bolezni 2010-2020 (Nacionalni program) je strateški razvojni dokument, ki ga je za namen obvladovanja sladkorne bolezni v republiki Sloveniji sprejela vlada Republike Slovenije na svoji 76. redni seji dne 8. 4. 2010.

Nacionalni program so oblikovali partnerji: Zveza društev diabetikov Slovenije (ZDDS), Zbornica zdravstvene nege – Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji (ZZN-SMSE), Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (KDM), Diabetološko združenje Slovenije (DiabZS), Združenje endokrinologov Slovenije (ZES), Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Internih klinik UKC Ljubljana (KOEDBP IK), Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana (KOEDBP PK), Lekarniška zbornica Slovenije (LZS), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (NIJZ) ter Ministrstvo za zdravje (MZ) ter ta dokument sprejeli za lastni strateški razvojni dokument za področje sladkorne bolezni.

Nacionalni program je platforma za sodelovanje med institucijami, kjer je vzpostavljeno konstruktivno okolje za vzpostavljanje partnerstev in skupnih, komplementarnih dejavnosti.

Za načrtovanje, koordiniranje, spremljanje ter poročanje o izvajanju nacionalnega programa je oblikovana koordinativna skupina (KS), ki deluje na ministrstvu. Sestavljajo jo predstavniki vseh navedenih inštitucij, predstavniki partnerjev nacionalnega programa. Nacionalni program se izvaja v predvidoma dvoletnih Akcijskih načrtih za obvladovanje sladkorne bolezni (Akcijski načrt), ki jih pripravlja koordinativna skupina. Partnerji Nacionalnega programa so nosilci ukrepov in aktivnosti, ki so navedene v Akcijskih načrtih.

Cilji Nacionalnega programa so:

  1. zmanjšanje pojavnosti sladkorne bolezni tipa 2,
  2. preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem,
  3. zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni ter zmanjševanje zapletov in umrljivosti zaradi sladkorne bolezni.

Aktivnosti so usmerjene tudi v štiri dolgoročnejše procese, ki so osnova uspešnejšega in učinkovitejšega doseganja ciljev. To so:

  1. opolnomočenje bolnikov,
  2. usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi,
  3. posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima,
  4. spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni oziroma izvajanja nacionalnega programa ter gojenje partnerstva.