Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akcijski načrti

Akcijski načrti omogočajo boljše sodelovanje med partnerji in povezovanje aktivnosti, spremljanje rezultatov prizadevanj za obvladovanje sladkorne bolezni in smiselno nadgrajevanje ukrepanja v prihodnje. Izvajajo jih partnerji, povezani v Koordinativno skupino.

Podlaga za zadnje akcijske načrte je Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 

Podlaga za akcijske načrte do leta 2020 je Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020.