Akcijski načrti

Akcijski načrti omogočajo boljše sodelovanje med partnerji in povezovanje aktivnosti, spremljanje rezultatov prizadevanj za obvladovanje sladkorne bolezni in smiselno nadgrajevanje ukrepanja v prihodnje. Izvajajo jih partnerji, povezani v Koordinativno skupino.

Podlaga za zadnje akcijske načrte je Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 

Podlaga za akcijske načrte do leta 2020 je Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020.