Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spremljanje stanja na področju sladkorne bolezni.

Za načrtovanje aktivnosti za obvladovanje sladkorne bolezni, tj. vse od promocije zdravja, prepoznavanja oseb s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, zgodnjega prepoznavanje bolezni do kakovostnega zdravljenja vseh tipov sladkorne bolezni, je potreben sistem zbiranja podatkov in njihovo sprotno analiziranje. Te informacije so podlaga za oceno stanja, spremljanje učinkovitosti ukrepov, ki se izvajajo, njihovo prilagajanje in načrtovanje novih aktivnosti. Na ta način strateško odločanje in načrtovanje aktivnosti temeljita na ustreznih informacijah.

 

Število oseb z znano sladkorno boleznijo se je v Sloveniji v 2021 strmo povečalo in je ocenjeno na 145.200 oseb (na podlagi izračuna iz števila prejemnikov antihiperglikemikov), kar je 6.100 več kot v letu 2020.

Natančneje lahko na letni ravni spremljamo tiste osebe, ki se zaradi sladkorne bolezni zdravijo v zdravili. Teh je bilo v 2021 123.420, kar je 5.205 (4,4%) več kot v letu 2020 in 30.962 (33,5%) več kot v letu 2010; med njimi je 67.087 (54,4%) in 56.333 žensk (45,6%). V 2021 je na novo pričelo prejemati ta zdravila 13.620 oseb, kar je 4.121 (43,4%) več kot v 2020, med njimi je več moških kot žensk. Razlogi za tako velik porast še niso povsem razjasnjeni, porast pa je opazen tudi v drugih državah.

 

Več podatkov lahko preberete v brošuri Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  Obvladovanje sladkorne bolezni, Ključni podatki za leto 2021.  

 

Objavljamo nekaj ključnih podatkov:

  • Sladkorno bolezen v nosečnosti je imelo v letu 2021 3.933 porodnic, kar je 507 (14,8%) več kot v letu 2019 in 2.025 oz. 106,1% več kot v letu 2013.
  • V 2021 je na novo zbolelo 87 otrok oziroma mladostnikov, v letu 2020 pa 81. Čezmerna telesna masa in debelost v otroštvu sta pomembna dejavnika tveganja za pojav sladkorne bolezni tipa 2 v odrasli dobi. V 2021 je bil med fanti delež posameznikov s čezmerno telesno maso 20,5% (v 2020 19,7%, v 2009 20,1%), z debelostjo 7,6% (v 2020 7,4%, v 2009 6,0%) ter z morbidno debelostjo 2,3% (v 2020 2%, v 2009 1,1%). Delež je pri deklicah le nekoliko manjši, v vseh kategorijah.
  • V 2021 je bilo na 100.000 oseb, ki sladkorno bolezen zdravijo z zdravili, 723 možganskih kapi (na novo), 552 miokardnih infarktov (na novo), 295 amputacij noge nad gležnjem, 63 sprejemov zaradi hipoglikemije, 53 sprejemov zaradi diabetične ketoacidoze, 44 sprejemov zaradi diabetičnega aketotičnega hiperosmolarnega sindroma.
  • 817 oseb, ki prejemajo tudi antihiperglikemike, se zdravi z dializo.
  • Število oseb s sladkorno boleznijo, ki so vključene v sistematično presejanje za diabetično retinopatijo, je bilo 24.268, kar je glede na ocenjeno število vseh oseb s sladkorno boleznijo mnogo manjši delež od želenega.
  • Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi sladkorne bolezni na 100.000 prebivalcev je 21,3.

 

 

META, 45 LET

Služba, družina, časa zase skoraj nisem več imela. Vedela sem, da to ne pelje nikamor. Stalna utrujenost in glavoboli so bili znak, da moram temeljito spremeniti način življenja, tudi prehrano. V nasprotnem primeru bi se lahko, tako kot pri mami, pojavila sladkorna bolezen. Odločila sem se za preizkušen recept: pazim, kaj jem, in skrbim za čim več gibanja. Doma so moj novi režim dobro sprejeli. Vsak dan je na mizi sveže sadje, vsaj ob koncu tedna gremo na izlet v gore ali na kolesarjenje. Počutim se mnogo bolje in energije mi ne zmanjka.