Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zdravstveni vzgojni centri in Centri za krepitev zdravja

Od leta 2002 v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji delujejo zdravstveno-vzgojni centri, ki izvajajo Program svetovanja za zdravje in različne aktivnosti za krepitev zdravja v lokalnem okolju. Pri tem se v skrbi za spodbujanje ljudi k zdravemu življenjskemu slogu povezujejo z društvi bolnikov, društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in drugimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Nastanek centrov za krepitev zdravja

V letu 2015 so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju s številnimi strokovnjaki nadgradili organizacijo, delovanje in vsebino programa v zdravstveno-vzgojnih centrih ter jih preimenovali v Centre za krepitev zdravja. Od takrat v Sloveniji delujejo trije centri za krepitev zdravja, in sicer v Zdravstvenih domovih Celje, Vrhnika in Sevnica, od leta 2018 pa je bilo vzpostavljenih naslednjih 25 novih centrov za krepitev zdravja. Postopoma se bodo vsi zdravstveno-vzgojni centri preoblikovali v Centre za krepitev zdravja in izvajali razširjeni program. V centrih za krepitev zdravja se izvaja razširjeni Program svetovanja za zdravje, imenovan Program za krepitev zdravja.

Seznam centrov za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrov, kjer se izvajajo programi svetovanja in za krepitev zdravja s kontaktnimi podatki najdete TUKAJ.

Program svetovanja za zdravje/Program za krepitev zdravja

Namen Programa svetovanja za zdravje/Programa za krepitev zdravja je, da:

  • odrasle osebe seznani s pomenom zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovostnejše življenje s kronično boleznijo oziroma za preprečevanje nastanka kroničnih bolezni,
  • jih spodbuja in usmerja pri aktivni skrbi za lastno zdravje,
  • jim posreduje strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

 Program svetovanja za zdravje/Program za krepitev zdravja obsega različne skupinske delavnice in individualno svetovanje za krepitev zdravja (Preglednica 1) na področjih zdrave prehrane, telesne dejavnosti za krepitev zdravja, zdravega hujšanja, opuščanja kajenja, krepitve duševnega zdravja ter življenja s sladkorno boleznijo in zmanjšanja čezmernega pitja alkohola.

Preglednica 1. Skupinske delavnice in individualna svetovanja v Programu svetovanja za zdravje/Programu za krepitev zdravja.

Opombe: * Te skupinske delavnice so del razširjenega Programa za krepitev zdravja in se izvajajo le v centrih za krepitev zdravja. ** To individualno svetovanje se izvaja pri vseh zdravnikih specialistih splošne/družinske medicine.

Skupinske delavnice in individualno svetovanje v Programu za svetovanja za zdravje/Programu za krepitev zdravja lahko potekajo kot kratke temeljne delavnice ali poglobljene daljše delavnice in individualno svetovanje v centrih za krepitev zdravja po Sloveniji.

Temeljnih/kratkih delavnic je sedem, poglobljenih/daljših pa devet.

Kje poteka Program svetovanja za zdravje/Program za krepitev zdravja?

Program svetovanja za zdravje poteka v zdravstveno vzgojnih centrih, Program za krepitev zdravja pa v centrih za krepitev zdravja, in sicer v prostorih zdravstvenih domov. V dogovoru s posameznim zdravstveno vzgojnim centrom/centrom za krepitev zdravja pa lahko poteka tudi na lokacijah v lokalnih skupnostih, na primer v prostorih krajevne skupnosti, v gasilskem domu, v prostorih društva bolnikov ipd.

Kdo izvaja Program svetovanja za zdravje/Program za krepitev zdravja?

Program izvajajo dodatno strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in sodelavci (diplomirane medicinske sestre/profesorji zdravstvene vzgoje, fizioterapevti, psihologi in zdravniki) in zaposleni v zdravstveno vzgojnih centrih/centrih za krepitev zdravja.

Kdo se lahko vključi v Program svetovanja za zdravje/Program za krepitev zdravja?

V program se lahko vključijo odrasli od 19. leta naprej

  • s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni (nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano/škodljivo pitje alkohola, stres, povečana telesna teža, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi),
  • s prisotno ogroženostjo/visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni in
  • s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Kako se vključiti v Program svetovanja za zdravje/Program za krepitev zdravja?

  • Za osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem je udeležba v Programu svetovanja za zdravje/Programu za krepitev zdravja brezplačna.
  • Oseba se lahko udeleži skupinskih delavnic in individualnega svetovanja (Programa svetovanja za zdravje/Programa za krepitev zdravja) v tistem ZVC/CKZ kjer si želi, ne glede na to, kje prebiva oziroma, kje ima izbranega osebnega zdravnika.
  • V nekatere delavnice in individualna svetovanja se lahko vključite le po predhodno opravljenem preventivnem pregledu pri osebnem izbranem zdravniku oziroma pri diplomirani medicinski sestri v ambulanti družinske medicine, pri drugih pa to ni potrebno. O možnostih vključitve v delavnice/individualna svetovanja se pozanimajte pri diplomirani medicinski sestri v zdravstveno vzgojnem centru/centru za krepitev zdravja.

 

Vir: Sanja Vrbovšek, Programi za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih, Priročnik za laične svetovalce, 2016; Sanja Vrbovšek (ur.), Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju. Skupinske delavnice in individualna svetovanja v centru za krepitev zdravja, NIJZ, 2016

 

Temeljne/kratke delavnice v Programu svetovanja za zdravje/Programu za krepitev zdravja

Poglobljene/dolge delavnice in individualna svetovanja v Programu za zdravje/Program za krepitev zdravja

Centri za krepitev zdravje (CKZ) in zdravstveno vzgojni centri (ZVC) v Sloveniji