Portal e-diabetes

Portal e-diabetes je namenjen povezovanju slovenskih zdravstvenih strokovnjakov, ki izvajajo edukacijo oseb s sladkorno boleznijo. Sredstva za razvoj portala je zagotovilo Ministrstvo za zdravje.

S poenotenimi programi in poenotenimi gradivi želimo doseči enako kakovostno obravnavo oseb s sladkorno boleznijo po Sloveniji s poudarkom na opolnomočenju oseb s sladkorno boleznijo in povečanju zdravstvene pismenosti.

Osnovno poslanstvo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov – Sekcije medicinskih sester v endokrinologiji (ZZN-SMSE) je strokovni razvoj njenih članov, posredno vplivanje na organizacijo in strokovno delo v delovni organizaciji. Vse našteto vpliva na celoten sistem edukacije oseb s sladkorno boleznijo. Izvajanje edukacije je proces, ki osebam s sladkorno boleznijo omogoča omogoča pridobivanje prav teh informacij in veščin, cilj tega je opolnomočenost in večja zdravstvena pismenost.

Vizija  ZZN-SMSE je zagotavljanje najboljše možne oskrbe oseb s sladkorno boleznijo, na drugi strani pa omogočanje opore zdravstvenim strokovnjakom pri opravljanju strokovnega dela z osebami s sladkorno boleznijo. S pomočjo pozitivne vizije si strokovna sekcija prizadeva, da bi tudi oseba s sladkorno boleznijo postala enakovreden partner v obravnavi.

V okviru uresničevanja ciljev Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni (DPOSB) 2020-2030 je ZZN-SMSE uspela izvesti naslednje naloge/aktivnosti:

  1. Usklajevanje učnih vsebin za osebe s sladkorno boleznijo  – vertikalna poti osebe s sladkorno boleznijo (kaj kod dobi) (zadnja faza Kurikuluma).
  2. Izobraževanje z implementacijo nacionalnih priporočil o prehrani in telesni dejavnosti tipa 2. Dobili smo 65 certificiranih zdravstvenih strokovnjakov za področje prehranskega svetovanja.
  3. Izobraževanji za 60 na novo usposobljenih edukatorjev N1 (v sodelovanju z NIJZ).
  4. Izobraževanje 25 novih DMS za delo v ambulanti družinske medicine.
  5. Izveden SLADKI FEBRUAR – osvežitev modulov za N1, N2, N3, DMS v RA in CKZ/ZVC.