Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Portal e-diabetes

Portal e-diabetes je namenjen povezovanju slovenskih zdravstvenih strokovnjakov, ki izvajajo edukacijo oseb s sladkorno boleznijo. Sredstva za razvoj portala je zagotovilo Ministrstvo za zdravje.

S poenotenimi programi in gradivi želimo doseči enako kakovostno obravnavo oseb s sladkorno boleznijo po Sloveniji s poudarkom na opolnomočenju oseb s sladkorno boleznijo in povečanju zdravstvene pismenosti.

Osnovno poslanstvo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov – Sekcije medicinskih sester v endokrinologiji (ZZN-SMSE) je strokovni razvoj njenih članov, posredno vplivanje na organizacijo in strokovno delo v delovni organizaciji. Vse našteto vpliva na celoten sistem edukacije oseb s sladkorno boleznijo. Izvajanje edukacije je proces, ki osebam s sladkorno boleznijo omogoča pridobivanje prav teh informacij in veščin, cilj tega je opolnomočenje in večja zdravstvena pismenost.

Vizija  ZZN-SMSE je zagotavljanje najboljše možne oskrbe oseb s sladkorno boleznijo ter omogočanje opore zdravstvenim strokovnjakom pri opravljanju strokovnega dela z osebami s sladkorno boleznijo. S pomočjo pozitivne vizije si strokovna sekcija prizadeva, da bi tudi oseba s sladkorno boleznijo postala enakovreden partner v obravnavi. Sekcija v ednokrinologiji deluje v luči manjšanja bremena bolezni. Prav zato so leta 2020 s pomočjo Ministrstva za zdravje izdali prva Priporočila za prehrano in telesno dejavnost ob sladkorni bolezni tipa 2.

V okviru uresničevanja ciljev Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni (DPOSB) 2020-2030  ZZN-SMSE  uresničuje naslednje aktivnosti:

  1. Usklajevanje učnih vsebin za osebe s sladkorno boleznijo  – vertikalna poti osebe s sladkorno boleznijo (katere informacije in od koga prejme oseba s sladkorno boleznijo na kateri točki zdravljenja).
  2. Razvija edukacijo za osebe s sladkorno boleznijo, ki temelji na znanstvenih dokazih in upošteva andragoške vidike odrasle učeče osebe (vsebine in programi so zanimivi, zabavni in se prilagajajo zanimanju udeleženca/cev ter sledijo modernim zahtevam kot je kombinirano učenje).
  3. Od leta 2020 organizira izobraževanja »Zofi & Florjan – nič več dieta!« z namenom implementacije Priporočil o prehrani in telesni dejavnosti tipa 2. Na ta način je izobraženih 65 certificiranih zdravstvenih strokovnjakov za področje prehranskega svetovanja.
  4. Skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) izobražuje edukatorje/ice za primarni nivo zdravstvenega varstva – edukator N1. Skrbi za vsebino regijskih in nacionalnih čajank, izobraževanj, ki so namenjene izmenjavi dobrih praks in strokovnih vsebin znotraj mreže edukatorjev N1 in N3. Mreža povezuje edukatorje primarnega in sekundarnega nivoja zdravstvenega varstva, s čimer je zagotovljena pretočnost pomembnih informacij in veščin vezanih na oskrbo sladkorne bolezni.
  5. Izobraževanje diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine. V letih 2011 – 2022 se je izobrazilo blizu 500 udeležencev.
  6. Redno izvaja osvežitveno izobraževanje SLADKI FEBRUAR, ki je namenjen vsem edukatorjem in ostalim zdravstvenim strokovnjakom, ki bi želeli osvežiti in nadgraditi znanja o sladkorni bolezni.

Več na:  www.e-diabetes.si