V Sloveniji s sladkorno boleznijo živi približno sedem odstotkov prebivalcev. Sladkorna bolezen za bolnike in njegove bližnje predstavlja veliko breme. Potrebujejo dostopno, kakovostno in učinkovito obravnavo, ki jo zagotavljajo zdravstveni delavci različnih specialnosti in ravni. Izidi zdravstvene obravnave pa so lahko dobri le, če se vanjo aktivno vključujejo tudi bolniki.

Glede na veliko pojavnost sladkorne bolezni pri nas, na povečevanje števila bolnikov s sladkorno boleznijo in glede na breme, ki ga ta kronična bolezen predstavlja za družbo, je Vlada Republike Slovenije 8. aprila 2010 sprejela Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 – 2020, ki ga izvaja in uresničuje Ministrstvo za zdravje s partnerji.

Nacionalni program je nastal v sodelovanju stroke, civilne družbe in snovalcev politike ter temelji na priporočilih St.Vincentske deklaracije, dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije in Mednarodne zveze diabetikov, s katerim so bila postavljena temeljna izhodišča za obvladovanje sladkorne bolezni.

Predstavlja strateške usmeritve za ukrepanje na področju preprečevanja, ter zgodnjega odkrivanja sladkorne bolezni kot tudi za kakovostno oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo. Podrobneje določa cilje, ki jih želimo v Sloveniji uresničiti na teh področjih, predlaga spremembe ter predvsem omogoča boljše in na skupnih vrednotah utemeljeno povezovanje med različnimi ključnimi partnerji, ki sodelujejo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Nacionalni program tako predstavlja tudi dopolnitev drugim javno zdravstvenim strategijam za obvladovanje kroničnih bolezni.

Celoten nacionalni program temelji na sodelovanju med partnerji v zdravstvu in zunaj njega, predvsem pa v središče postavlja bolnika.

Z uresničitvijo nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni želimo doseči, da bo pri obvladovanju sladkorne bolezni v središču pozornosti opolnomočen bolnik, ki se bo sposoben dejavno vključevati v proces zdravljenja in bo lahko prevzemal polno odgovornost za svoje zdravje ter bo brez zapletov sladkorne bolezni živel kakovostno in polno življenje.  Nacionalni program predvideva, da tako preprečevanje obolevnosti kot oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo temeljita na strokovnih smernicah, standardih in kliničnih poteh ob upoštevanju stalnega razvoja stroke. Predvideva vzpostavitev takega sistema spremljanja, ki bo omogočal preverjanje učinkovitosti preprečevanja in zdravljenja sladkorne bolezni ter izboljševanje kakovosti obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo.