Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prehrana in gibanje

Skrb za zdravje je predpogoj uspešnega obvladovanja sladkorne bolezni. Ustrezna prehrana in redno zmerno gibanje namreč ugodno vplivata na mnoge presnovne procese. Poleg tega zavestna skrb za telo in duha blagodejno vpliva na počutje slehernega posameznika in zmanšuje stres. V zvezi z nastankom sladkorne bolezni tipa 2 je gibanje zelo pomemben zaščitni dejavnik, ki je neodvisenn od telesne teže.  Posamezne prispevke o pomenu prehrane in gibanja za zdravje si lahko preberete v razdelku Skrb za zdravje - Prehrana in gibanje . 
Sem diabetik tipa 2, odkrit leta 1994. Zdravil sem se z več vrstami antidiabetičnih tablet, nazadnje od leta 2004 s kombinirano terapijo. Kljub vsemu nisem uspešno nadzoroval diabetesa. Imel sem tudi povišan tlak in holesterol. Postajalo mi je jasno, da tako ne gre več. Kaj storiti? Upoštevati sem začel pet osnovnih načel: redna dnevna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, optimalna telesna teža, samoodgovornost in samokontrola. Danes je to moj slog, ki mi je izboljšal kvaliteto življenja, in lahko rečem: imam diabetes, ne on mene.

Slavko, 57 let

Neenakosti pri svetovanju prehrane ob sladkorni bolezni tipa 2 (SBT2) so povzročale težave v vsakdanji praksi. Osebe s sladkorno boleznijo so bile zaradi različnih, lahko popolnoma nasprotujočih si nasvetov zmedene, s tem je upadalo zaupanje zdravstvenim strokovnjakom.
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji (pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije) je pobudo za ureditev nefarmakoloških priporočil ob SBT2 predstavila Ministrstvu za zdravje, ki je podprlo delovanje delovne skupine za pripravo prvih nacionalnih priporočil. Deset inštitucij, štirinajst strokovnjakov in nekaj zunanjih sodelavcev je v treh letih delovanja pripravilo Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob SBT2.
Nacionalno, z različnimi strokami in partnerji usklajena priporočila dajejo temeljni okvir svetovanju o ustreznih nefarmakoloških ukrepih ob SBT2. V priporočilih so izpostavljena nova dejstva, ki imajo znanstveno utemeljitev in/ali konsenz skupine. Namen poenotenih priporočil je:

  • poenotiti strokovne informacije, ki jih oseba s sladkorno boleznijo prejme s strani zdravstvenega strokovnjaka,
  • zdravstvene strokovnjake opremiti s preverjenimi in strokovnimi informacijami v poplavi nepreverjenih in tržno naravnanih in
  • postaviti strokovne informacije pred lastna prepričanja (preprečevanje subjektivizma, avtoritativnosti in stigmatiziranja).
Najpomembnejša komponenta priporočil je omogočiti zdravstvenemu svetovalcu ustvarjanje dobrega partnerskega odnosa z osebo s SBT2 in oblikovanje načrta zdravljenja, ki ga oseba s SBT2 boleznijo zmore.