Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vzpostavljen podatkovni portal omogoča tudi dostop do publikacij ožjega nabora kazalnikov

Stalno spremljanje podatkov o osebah z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 ter o bolnikih s sladkorno boleznijo je eno od 8 načel, na katerih temelji Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni do leta 2020. Ti podatki predstavljajo osnovo za spremljanje učinkovitosti ukrepanja in napredka pri izvajanju in uresničevanju ciljev Nacionalnega programa in za načrtovanje nadaljnjega ukrepanja. Čeprav je že zelo hitro po uveljavitvi nacionalnega programa prišlo do grobe opredelitve kazalnikov, ki so nudili osnovne informacije obolelih ter pojavljanju in razširjenosti sladkorne bolezni, pa je bilo potrebno do natančnejše opredelitve kazalnikov ter celovitega opisa načina pridobivanja in interpretacije podatkov opraviti še veliko dela.

Nabor kazalnikov je vezan na možnosti, ki jih omogočata zdravstveno informacijski sistem in zakonodaja, ki opredeljuje zbiranje podatkov iz zdravstva ter potrebe posameznih strok, ki spremljajo pojavljanje, razširjenost in zdravstveno obravnavo oseb s sladkorno boleznijo. Razvoj kazalnikov je zato v neposredni povezavi z razvojem podatkovnih virov.

Opis in definicije kazalnikov spremljanja sladkorne bolezni:

Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji najdete na PODATKOVNEM PORTALU

Slikovna upodobitev z ubeseditvijo kazalnikov za spremljanje sladkorne bolezni za posamezno leto:

Obvladovanje sladkorne bolezni v Sloveniji

Deli naprej