Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spremljanje stanja na področju sladkorne bolezni

Leta 2010 je bil sprejet prvi Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni (NPOSB) do leta 2020, kjer je bila kot eno od načel za uspešno implementacijo prepoznana tudi potreba po stalnem spremljanju kazalnikov na tem področju. Kmalu po letu 2010 so že bile določene grobe opredelitve kazalnikov, nato pa je sledil njihov razvoj in izbor ožjega seta s prvo objavo v letu 2019, vključno s trendi od 2010 dalje oz. glede na razpoložljivost podatkov. Za izboljšanje preglednosti je bil v 2020 pripravljen ločen dokument z opisi in definicijami ožjega seta kazalnikov za namen vsakoletnega spremljanja, ter brošura s slikovno upodobitvijo in z ubeseditvijo kazalnikov za leto 2019.

Izbor kazalnikov je vezan na možnosti, ki jih omogočata zdravstveno informacijski sistem in zakonodaja, ki opredeljuje zbiranje podatkov iz zdravstva na eni strani ter potrebe posameznih strok, ki spremljajo pojavljanje, razširjenost in zdravstveno obravnavo oseb s sladkorno boleznijo na drugi strani. V publikaciji Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji – Opis in definicije kazalnikov, 2022, 2 dopolnjena izdaja, se nahajajo opisi izbranih kazalnikov spremljanja obvladovanja sladkorne bolezni.

Za raziskovalne namene so od leta 2020 dalje na Podatkovnem portalu NIJZ  med kazalniki obvladovanja kroničnih bolezni dostopni tudi podatki o sladkorni bolezni. Poleg letnega spremljanja ožjega seta kazalnikov predvidevamo tudi obdobne bolj poglobljene analize; v izračunih za leto 2018 je bilo več pozornosti namenjene farmakoterapiji in medicinskim pripomočkom, v izračunih za leto 2020 pa je bila dodatna tema Covid-19.

Kakovostni in celoviti podatki z interpretacijo in umestitvijo kazalnikov v kontekst ciljev Državnega programa za obvladovanje sladkorne boleznim (DPOSB) 2020-2030 so pomembni za pripravo verodostojnih informacij, ki jih za svoje delo potrebujejo partnerji, ki delujejo na posameznih področjih kot jih cilji opredeljujejo. Informacije so potrebne za ocenjevanje učinkov delovanja in za usmerjanje nadaljnjih aktivnosti. Oboje je bistvenega pomena za uspešno obvladovanje sladkorne bolezni. Pričakujemo, da bomo lahko na področju obvladovanja sladkorne bolezni v največji možni meri načrtovali, spremljali in vrednotili uspešnost zastavljenih aktivnosti in zdravstvenih politik.

Deli naprej