Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Slovenski program obvladovanja sladkorne bolezni za vzor drugim

Svetovna zdravstvena organizacija, Regionalni urad za Evropo, ki Slovenijo podpira že od zgodnjih faz priprave prvega državnega programa o sladkorni bolezni, s sprejetjem DPOSB 2020-2030 Slovenijo navaja kot primer dobre prakse in nas uvršča med države, ki zelo dobro preučujejo, kako najbolje preprečiti sladkorno bolezen, jo čimprej diagnosticirati in izboljšati oskrbo osebam s to boleznijo.

Novi slovenski državni program poleg tega, da pokriva bistvena področja, kot so podatki, spremljanje, oskrba, diagnoza, vodenje in raziskave, poudarja pomen opolnomočenja, pismenosti in izkušenj pacientov.

Več informacij na spletni strani SZO

Deli naprej