Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Skupaj z evropskimi državami pospešeno razvijamo edukacijo za osebe s sladkorno boleznijo

Februarja 2023 se je začel triletni evropski projekt skupnega ukrepanja CARE4DIABETES, ki je usmerjen v edukacijo oseb s sladkorno boleznijo na področju zdravih življenjskih izbir.

V njem želimo v Sloveniji na podlagi nizozemske dobre prakse razviti in testirati edukacijski program za izboljšanje življenjskega sloga za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se vodijo  na sekundarni ravni zdravstvenega varstva.

Izhajal bo iz sodobnih slovenskih smernic in orodij za zdrave izbire pri prehranjevanju in priporočil, vključeval bo moderne komunikacijske pristope, vsebinsko razširil edukacijo na nekatera nova področja (spanje, stres, strukturirani nasveti v zvezi z gibanjem in podobno) ter okrepil nekatere veščine edukatorja (npr. coaching pristopi).

Razvoj bo potekal v ekspertni skupini na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ) v sodelovanju z diabetološkim timom v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer bo potekalo testiranje in evalvacija.

Gre torej za eno od pomembnih načrtovanih aktivnosti za uresničevanje Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030, kar je v svojem nagovoru na sestanku vseh evropskih partnerjev ob začetku projekta poudarila tudi Mojca Gobec, iz Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje.

Deli naprej