Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2

Deset institucij je po treh letih skupnega sodelovanja izdalo prva Nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2,  ki so namenjena strokovnjakom. Priporočila so pripravljena na svež didaktičen način, z glavnim namenom implementacije priporočil v vsakdanjo prakso. Skozi priporočila vas bo v drugem, nekoliko bolj praktičnem delu spremljala Zofi, zdravstvena strokovnjakinja, ki nastopa v interakciji z gospodom Florjanom – osebo s sladkorno boleznijo (pozor, v letošnjem letu opuščamo bolnik s sladkorno boleznijo ali diabetik).

DEJSTVA:

 • Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki traja od postavitve diagnoze do konca življenja. V Sloveniji število oseb s sladkorno boleznijo strmo raste. Z zdravili za sladkorno bolezen se je leta 2010 zdravilo približno 92.000 ljudi, leta 2018 pa že 114.00. Število oseb s sladkorno boleznijo, ki vsako leto na novo začnejo prejemati zdravila, je v zadnjih letih v vsakem letu približno 10.000. Ocenjuje se, da je v Sloveniji 200.000 oseb s sladkorno boleznijo. Mnogi imajo sladkorno bolezen, vendar ker ne boli, še ne vedo zanjo.
 • Kljub zdravilom in pomočjo zdravljenja s sodobno tehnologijo, ostaja nefaramkološko zdravljenje temelj zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2. Ustrezen način življenja ugodno vpliva na potek bolezni, osveščenost oziroma zdravstvena pismenost pa dajeta osebi s sladkorno boleznijo svobodo za kakovostno življenje.
 • Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni so nastala na podlagi sodelovanja desetih institucij, za področje sladkorne bolezni tipa 2 so prva, ki so nastala na pobudo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Priporočila je finančno podprlo Ministrstvo za zdravje.

 

KLJUČNI NAMEN PRIPOROČIL JE:

 1. poenotiti strokovne informacije, ki jih oseba s sladkorno boleznijo prejme s strani zdravstvenega strokovnjaka
 2. zdravstvene strokovnjake opremiti s preverjenimi in strokovnimi informacijami v poplavi nepreverjenih in tržno naravnanih
 3. postaviti strokovne informacije pred lastna prepričanja (preprečevanje subjektivizma, avtoritativnosti in stigmatiziranja)
 4. razbremenjevanje oseb s sladkorno boleznijo

V NOVIH PRIPOROČILIH IZPOSTAVLJAMO: 

 1. nobenega živila se ne prepoveduje
 2. ukinja se izraz dieta
 3. svetovanje se prilagodi življenjskemu slogu in željam osebe s sladkorno boleznijo
 4. jasno je opredeljeno, kdo in kdaj lahko svetuje o prehrani ob sladkorni bolezni tipa 2
 5. za prehransko svetovanje se uvaja nov izraz – prehranska terapija.

 

Deli naprej