Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Moja sladkorna bolezen – smernice za zdravljenje, namenjene bolnikom

Za učinkovito zmanjševanje bremena, ki ga predstavlja sladkorna bolezen, je pomembna celostna zdravstvena oskrba bolnika. Ta vključuje izobraževanje o sladkorni bolezni in opolnomočenje bolnika, s čimer bolnik sam prispeva k najboljšim možnim izidom zdravstvene obravnave. S pristopom k bolniku in ustreznim pristopom v edukaciji o bolezni bolnikov s sladkorno boleznijo se tudi približujemo bolnikovim vrednotam, načelom in izbiram. Na ta način lahko dosežemo sodelovanje v zdravljenju pri posameznem bolniku, ki na dolgi rok zagotavlja optimalno zdravje, pa tudi ne poslabša njegovih stisk ali travm, ki jih ima zaradi sladkorne bolezni.

Ob spodbudnem okolju in urejenem zdravstvenem sistemu, lahko za zmanjševanje možnosti za sladkorno bolezen ali njeno najuspešnejše obvladovanje največ naredimo sami. Tako bo tudi kakovost življenja vseh, ki jih pesti sladkorna bolezen, boljša.

Zato so strokovnjaki z različnih področij pripravili slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2, namenjene bolnikom in svojcem ter predstavljajo odlično orodje za oporo, pomoč in usmeritev pri izvajanju celovite samooskrbe. Osebam s sladkorno boleznijo so prilagojene tako, da jih lahko razumejo, hkrati pa jih seznanjajo, kako poteka celostna obravnava sladkornega bolnika, kako se uresničujejo njihove pravice do zdravljenja in pregledov ter ga seznanjajo o dolžnostih, da skrbi za lastno zdravje.

Smernice predstavljajo izjemen rezultat na področju oskrbe sladkorne bolezni in izkazujejo zavezanosti strokovnemu napredku.

 

Brošuro slovenskih smernic za obravnavo sladkorne bolezni tipa 2, namenjeno bolnikom, svojcem in laični javnosti  najdete tukaj

 

Deli naprej