Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izšle nove Slovenske smernice za klinično obravnavo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2

V veliki predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani so bile 16.6.2022 ob 17 uri predstavljene prenovljene Slovenske smernice za obravnavo oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Predstavitve se je udeležilo okrog 150 zdravstvenih strokovnjakov najrazličnejših smeri.

Ministrstvo za zdravje je zavzeto spremljalo nastajanje novih strokovnih smernic, saj je zagotavljanje najsodobnejših znanj nujen temelj za izvajanje Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030, nacionalne strokovne smernice pa so izvorni dokument za pripravo kliničnih protokolov, kliničnih poti in protokolov sodelovanja. Zato je tudi podprlo tisk žepne izdaje smernic.

V široki delovni skupini, odgovorni za pripravo, so sodelovali člani Diabetološkega združenja Slovenije, kolegi specialisti družinske medicine in drugi klinični specialisti, predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji ter nekaterih drugih povezanih sekcij pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi.

Namen takšne širše delovne skupine je bil umestiti najnovejša strokovna in znanstvena spoznanja s področja sladkorne bolezni tipa 2 v slovenski prostor, v slovenski zdravstveni sistem, upoštevaje druge, za slovenski prostor veljavne smernice, na uporabnikom čim prijaznejši način. Ohranjena je bila osredotočenost na individualizirano obravnavo vsakega posameznika s sladkorno boleznijo in poudarjena skrb za krepitev procesov opolnomočenja in zdravstvene pismenosti.

Posebnost tokratnih smernic je, da so nastajale v času, ko je bil zdravstveni sistem ohromljen zaradi COVID-19. Zato se je delovna skupina poleg srečanj v živo srečevala tudi preko spleta s pomočjo videokonferenc. V nastanek smernic je bilo vloženih več kot 450 ur skupnih razprav in vsaj dvakrat toliko ur razprav v manjših skupinah za pripravo posameznih poglavij in individualnega dela.

V pričujočih smernicah so osvežena vsa poglavja, dodana so tudi tri nova: Nealkoholna zamaščenost jeter, Hipogonadizem in Mesto dodatnih laboratorijskih preiskav pri opredelitvi in zdravljenju sladkorne bolezni.

Pregled smernic je mogoč tudi na spletni strani Združenja endikrinologov Slovenije

Deli naprej