Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Integrirana in na potrebi temelječa oskrba oseb s kronično rano – študijski obisk CHRODIS + 

V torek, 5.marca 2019, je bil v Novem mestu organiziran študijski obisk predstavnikov vodstva evropskega projekta JA-CHRODIS+ in predstavnikov različnih inštitucij. Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto skupaj s partnerji izven zdravstvenega sistema sodelujeta pri izvajanju projekta, ki je financiran s strani Evropske komisije in sodelujočih partnerjev. Njegov namen je podpora državam članicam pri iskanju učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, povečanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov in razvoj človeškega kapitala.

V sklopu obiska je bila v dopoldanskem času organizirana okrogla miza o potrebnosti integrirane oskrbe bolnikov s kronično boleznijo, ki so se je udeležili člani mednarodne skupine, ki izvajajo pilotne projekte, različni predstavniki vladnih, nevladnih, zdravstvenih in socialnih organizacij. Kot modelni primer je bil izbran bolnik s kronično rano, ker gre praviloma za osebe z več kroničnimi boleznimi, s šibkim socialnim statusom, slabo mobilnostjo, pogosto pridruženo osamljenostjo.

V skupinah (odločevalci, skupnost in zdravstvo ter zunanji opazovalci) so razmišljali o potrebah in izzivih, s katerimi se srečujejo osebe s kronično rano, ter kako okrepiti povezave med različnimi partnerji, ki sodelujejo v oskrbi. Iztočnica za pogovor je bila Markova zgodba – izmišljena oseba, ki se srečuje z realnimi problemi pri oskrbi svoje kronične rane. Zgodba je sprožila zanimivo razpravo in interakcijo med člani znotraj posameznih skupin, ki so sprva razmišljali o večplastnih problemih, s katerimi se bolnik srečuje v in izven zdravstvenega sistema.

Udeleženci so iskali rešitve, ki bi omogočile integrirano zdravstveno oskrbo in privedle do kvalitetne, varne, pravočasne in na potrebe posameznega bolnika osredotočene oskrbe na lokalni in nacionalni ravni. Svoje izsledke in ugotovitve je posamezna skupina delila z ostalimi udeleženci ob zaključku dopoldanskega dela srečanja.

V popoldanskem času so s člani lokalne implementacijske delovne skupine in predstavniki iz tujine potekali pogovori o konkretnem delu znotraj pilotnega projekta. Predstavljene so bile izvedene aktivnosti projekta, v katerem se je med drugim analiziralo stanje na področju oskrbe kronične rane, pripravil se je akcijski načrt pilotnega projekta, identificirala in orisala se je pot bolnika skozi zdravstveni sistem, pričelo se je z izvajanjem t.i. ocene potreb sodelujočih oseb s kronično rano. Prizadevanja skupine so bila usmerjana tudi v izboljšanje protokolov sodelovanja med zdravstvenimi delavci in skupnostjo ter optimizacijo komunikacijske poti znotraj in med zdravstvenimi ustanovami. S predstavniki Ministrstva za zdravje in partnerji iz tujine so potekale razprave, ki so bile usmerjene v možnosti izboljšanja prakse, poseben poudarek pa je bil namenjen premisleku, kako zagotoviti trajnost, vzdržnost in prenosljivost njenih pozitivnih vidikov tudi po zaključku projekta.

Študijski obisk v Novem mestu, je prvi izmed tovrstnih obiskov v sklopu projekta JA-CHRODIS+, ki bodo potekali tudi v drugih partnerskih državah ter predstavlja dobrodošlo spodbudo k nadaljnjim prizadevanjem za izboljšanje oskrbe oseb s kronično boleznijo ter predvsem za bolj usklajeno, povezano in v skupnost usmerjeno delovanje zdravstva.

Nosilec projekta CHRODIS + za Slovenijo je Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ),  Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto pa sta pridružena partnerja. Cilj pilotnega projekta, ki ga oba partnerja izvajata, je integrirana oskrba za osebe s kroničnimi boleznimi.

Deli naprej