Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zdravo prehranjevanje in redna telesna dejavnost prispevata k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Otroku med odraščanjem zagotavljata optimalno rast in razvoj, pri odraslih izboljšujeta počutje in delovno storilnost, dolgoročno pa predvsem krepita zdravje ter prispevata k aktivnemu in zdravemu staranju.

Zato v Sloveniji od leta 2015 izvajamo nov Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti – Dober tek Slovenija, ki bo potekal vse do leta 2025. Program nadaljuje in nadgrajuje cilje prvega Nacionalnega programa prehranske politike 2005-2010, s pomočjo katerega smo uspešno začeli zmanjševati debelost med otroki. S sloganom Zdravo uživaj in več gibaj nacionalni program Dober tek Slovenija nagovarja vse prebivalce Slovenije k zdravemu prehranjevanju in redni telesni dejavnosti vsak dan.

Vlaganje v preventivo in skrb za zdravje pomeni na dolgi rok manj bolezni in s tem tudi manjše obremenitve za posameznika in družbo. S tem programom želimo zagotoviti boljše zdravje vseh prebivalcev Slovenije. »Na področju prehrane želimo povečati delež tistih, ki zajtrkujejo, ter tistih, ki redno uživajo sadje in zelenjavo. Med cilji pa so tudi zniževanje sladkorja in soli ter zmanjševanje vnosa transmaščob in nasičenih maščob. Cilji na področju prehrane se dopolnjujejo tudi s cilji na področju telesne dejavnosti, saj le z ukrepi na obeh področjih lahko dosežemo primerno prehranjenost in funkcionalno zmožnost. «

Več informacij

V okviru nacionalnega programa Dober tek Slovenija  je pozornost usmerjena v opolnomočenje posameznika v vseh življenjskih obdobjih in oblikovanju pogojev, ki bodo prebivalcem Slovenije omogočili zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost. Možnost oblikovati zdrav življenjski slog mora biti  dana vsem, ne glede na njihov družbeno-ekonomski status, spol ali starost. S povezanim in celostnim delovanjem na različnih področjih: v zdravstvu, kmetijstvu, vzgoji in izobraževanju, športu, gospodarstvu, okolju in v povezavi s strokovno javnostjo, nevladnim in zasebnim sektorjem ter lokalnimi skupnostmi lahko ta cilj dosežemo.

Več o prednostnih področjih na Dober tek Slovenija.

Deli naprej