Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bolnik bolniku – laični svetovalec


Nacionalni programu za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 je med drugim predvidel institut bolnikov svetovalcev oziroma laičnih svetovalcev. Morda se sliši zapleteno, vendar je povsem preprosto – bolniki, ki so izkušeni v samovodenju in samooskrbi sladkorne bolezni lahko s svojim znanjem in zgledom pomagajo drugim bolnikom, njihovim svojcem in bližnjim  pri obvladovanju kronične bolezni in spreminjanju načina življenja.

Projekt laičnih svetovalcev je leta 2016 sicer zasnovala Koordinativna skupina NPOSB pri Ministrstvu za zdravje, njegovo izvajanje na terenu pa je zaupala pobudnici projekta – Zvezi društev diabetikov Slovenije oziroma njenim društvom. ˝Laični svetovalci so nosilci življenjskega optimizma in dodatna opora bolnikom, ki so kot organizirani prostovoljci z ustreznim znanjem, usposobljenostjo in značajskimi lastnostmi pripravljeni kot svetovalci, družabniki, spremljevalci in sogovorniki  pomagati drugim bolnikom pri njihovem lažjem soočanju s težavami povezanimi z boleznijo, spreminjanjem življenjskih navad ali organizaciji vsakdanjega življenja˝, pojasnjuje Peter Miklavčič, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije.

BRANE, 47 let

Na stojnici društva bolnikov s sladkorno boleznijo so mi izmerili krvni sladkor, rezultat je bil 17,3 mmol/l. Napotili so me k družinskemu zdravniku na kontrolo, kjer so potrdili sladkorno bolezen. Po treh mesecih sem se včlanil v društvo bolnikov s sladkorno boleznijo. Vesel sem bil, da so mi izmerili krvni sladkor in mi svetovali pregled pri zdravniku. Spremenil bom svoj način življenja, sodelujem na društvenih predavanjih in učnih delavnicah.

Življenje s sladkorno boleznijo za vrati srca

Zdravstvenim strokovnjakom ni vedno dano spoznati vseh razsežnosti posameznikove bolezni opozarja doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med., iz UKC Ljubljana in dodaja:˝Na izzide zdravljenja ne vplivajo le zdravila. V veliko večji meri nanje vplivajo bolnikova prepričanja, okolje, v katerem živi, vrednote, odnos do življenja, … Zato me napolnjuje veselje, da so med nami laični svetovalci. Oni poznajo življenje s sladkorno boleznijo za hišnimi vrati, pa tudi za vrati srca.˝ Laični svetovalec je lahko bolniku s sladkorno boleznijo v veliko oporo. Ali kot meni Eva Bolčič, bolnica s sladkorno boleznijo in laična svetovalka: ˝Zame je laični svetovalec oseba, ki brez podrobnega razlaganja razume in ve, kako je v takšnih trenutkih. Ki ne sodi in ne obsoja, ki ne daje nasvetov in naukov po dolgem in počez, temveč predvsem posluša, sliši in poskuša razumeti. Zame je laični svetovalec ogledalo in odmev, da se lahko vidim in slišim v svojih težavah in občutjih. In je nekdo, s pomočjo katerega iščem in morda najdem odgovore in rešitve zase, za svoje življenje.˝

Opolnomočeni, izobraženi in usposobljeni 

Laični svetovalci so najbolj opolnomočeni bolniki, hkrati pa tudi zrele osebnosti, ki odgovorno skrbijo zase, aktivno sodelujejo z zdravstvenim timom ter se redno izobražujejo o novostih na področju zdravljenja sladkorne bolezni. Kandidati za to obliko prostovoljske dejavnosti morajo opraviti tudi posebno usposabljanje in se zavezati k spoštovanju načel in pravil laičnega svetovanja, kot jih opredeljuje kodeks laičnega svetovanja.  Organizacija laičnega svetovanja je v pristojnosti društev bolnikov s sladkorno boleznijo, ki so v lokalnih okoljih tesno povezana z zdravstvenimi in drugimi ustanovami, bolniki in njihovimi svojci. Za koordinacijo, pomoč in nadgradnjo laičnega svetovanja pa skrbi krovna organizacija – Zveza društev diabetikov Slovenije . Projekt laičnih svetovalcev in njegov nadaljnji razvoj finančno podpira Ministrstvo za zdravje.

Nosilci življenjskega optimizma

Laični svetovalci so nadgradnja organizirane prostovoljne skrbi za boljše obvladovanje sladkorne bolezni. Laični svetovalci izkazujejo plemenitost in s svojim delom ne prevzemajo vloge ter nalog mreže javne zdravstvene oskrbe, zdravnikov in zdravstvenih delavcev, so pa aktivni del tega partnerstva.

 

JANA , 53 let

Odleglo mi je, ko sem srečala še druge bolnike. Vidiš, da nisi sam s temi problemi, da imajo tudi drugi podobne probleme. Vprašaš jih, kako so jih rešili. Iz svojih izkušenj pa lahko tudi sam pomagaš njim.

365 dni v letu sam z boleznijo

Zaveza stroke je, da bo imel projekt Laičnih svetovalcev posebno mesto in podporo, saj ko bolnik zapusti zdravstveno ambulanto, kjer je strokovno oskrbljen, ostalih 365 dni v letu živi sam s svojo boleznijo. Sedaj lahko poišče pomoč so-bolnika in dobi spodbudo, za lažje obvladovanje neozdravljive bolezni. Pri tem je pomembno razumevanje težav in dilem, s katerimi se srečujejo bolniki, tako v njihovem družinskem kot poslovnem vsakdanu.

Deli naprej