Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akcijski načrt za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2021

Akcijski načrt je pripravila Koordinativna skupina za načrtovanje, koordiniranje, spremljanje ter poročanje o izvajanju Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, v katero so imenovani predstavniki ključnih partnerjev obvladovanja sladkorne bolezni (predstavniki ministrstva, stroke, civilne družbe in ZZZS).

Z akcijskim načrtom se zagotovi izvajanje dolgoročnejših horizontalnih procesov (opolnomočenje oseb s sladkorno boleznijo, usklajevanje zdravstvenega sistema med ravnmi, posameznimi strokami in znotraj zdravstvenega tima,  spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni, spremljanje izvajanja nacionalnega programa ter gojenje partnerstva)  in določi kratkoročne aktivnosti, njihove izvajalce, terminske načrte in potrebne vire za uresničevanje krovnih ciljev Nacionalnega programa v tem obdobju.

Akcijski načrt za leti 2020 in 2021 vsebuje 82 aktivnosti, ki izhajajo iz analiz stanja na področju obvladovanja sladkorne bolezni. Več si lahko preberete TUKAJ .

 

Deli naprej