Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zdravje v slovenskih občinah

Podatki o zdravju prebivalcev v vseh slovenskih občinah iz aprila letos, ki jih redno pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, kažejo porast udeležbe prebivalcev v preventivnih programih Svit in Zora, izboljšanje deleža delovno aktivnih prebivalcev, višje dosežene izobrazbe, hkrati pa povečanje deleža prebivalcev, starejših od 80 let. Prebivalci umirajo starejši, k čemur pomembno prispeva manjša umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pred starostjo 74 let. Razvidne so tudi razlike med občinam pri posameznih kazalnikih.

Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. S podatki o zdravju v občini želijo odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev. Preberi več na Zdravje v občini

 

Deli naprej