Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vlada RS sprejela Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030, Strategija razvoja

Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostnosti in težkih posledic predstavlja ne samo zdravstveni, ampak tudi širši družbeni, socialni in ekonomski izziv, breme pa bo brez dodatnih učinkovitih ukrepov strmo naraščalo tudi v prihodnjem desetletju.

Koordinativna skupina, ki je usklajevala in spremljala aktivnosti Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni (NPOSB) 2010 do 2020, je na podlagi trendov kazalnikov obvladovanja sladkorne bolezni, široke razprave in zunanje evalvacije pripravila izhodišča za strateške usmeritve do leta 2030. Na podlagi teh je Ministrstvo za zdravje oblikovalo Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni (DPOSB) 2020–2030, ki ga je Vlada Republika Slovenija na redni seji sprejela dne, 24.6.2021. DPOSB 2020-2030 je torej odgovor Republike Slovenije na  pričakovano rast števila oseb s sladkorno boleznijo in je podlaga za pripravo, implementacijo in spremljanje ter vrednotenje učinkovitih ukrepov za obvladovanje bremena sladkorne bolezni.

DPOSB_2020-2030  izhaja iz dosežkov in izkušenj (NPOSB) 2010-2020 in vključuje tako krepitev zdravja prebivalstva in preprečevanje oziroma odlaganje pojava sladkorne bolezni tipa 2 na kasnejše življenjsko obdobje in njeno zgodnje odkrivanje kot oskrbo oseb s sladkorno boleznijo kateregakoli tipa ter spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni. Določa cilje, ki jih želimo v Sloveniji uresničiti na teh področjih, predlaga spremembe ter predvsem omogoča boljše in na skupnih vrednotah utemeljeno povezovanje med različnimi ključnimi partnerji, ki sodelujejo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Kljub uspehom še obstajajo vrzeli, ki so tudi sistemske narave. Obstajajo znatne razlike v zdravju med območji v Sloveniji, visoka stopnja razširjenosti sladkorne bolezni in izrazito naraščanje pojavnosti na nekaterih območjih, zato je nov DPOSB 2020-2030 strateški dokument, s katerim želimo na ravni Republike Slovenije krepiti in razširiti sodelovanje med različnimi partnerji v družbi za uspešnejše obvladovanje sladkorne bolezni.

DPOSB_2020 – 2030, Strategija razvoja sladkorne bolezni

DPOSB_2020 – 2030, Strategija razvoja – daljša verzija -priloga1

DPOSB 2020 – 2030, Akcijski načrt 2020 – 2021 – priloga2

Deli naprej