Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O projektu JACARDI tudi v znanstveni reviji

O projektu skupnega ukrepanja na področju bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni JACARDI, v katerem sodeluje 21 evropskih držav in 76 partnerjev, prvič od začetka projekta pišejo tudi znanstvene publikacije. Tako sta v revijah Annali, ki jo izdaja italijanski Nacionalni inštitut za zdravje, ter Zdravstveno varstvo, ki že šest desetletij velja za temeljno znanstveno revijo na področju javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji in ga izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) Slovenije, izšla članka v projektu sodelujočih strokovnjakov. Avtorici zadnjega z naslovom »Projekt skupnega ukrepanja JACARDI spreminja obzorja na področju bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni (Creation of a Different Landscape for Cardiovascular Diseases and Diabetes in Europe Through JACARDI Joint Action)« sta dr. Jelka Zaletel in doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, obe tudi z NIJZ.

Projekt JACARDI je enoten evropski odziv na naraščajoče število srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni. Prve ostajajo najpogostejši vzrok smrti v Evropski uniji, saj prizadenejo približno 63 milijonov ljudi, medtem ko se je število odraslih s sladkorno boleznijo v zadnjem desetletju skoraj podvojilo. Da bi breme teh bolezni tako na individualni kot družbeni ravni zmanjšali, več kot 300 strokovnjakov pripravlja ukrepe, povezane s celotno potjo pacienta – od izboljšanja zdravstvene pismenosti in ozaveščenosti o srčno-žilnih in sladkorni bolezni, preventivnih ukrepov za osebe z visokim tveganjem, presejanj, doseganja pacientov s temi boleznimi, do izboljšanja zdravstvenih storitev, samooskrbe ter spodbujanja vračanja na delo.

Pomembno vlogo v projektu ima tudi več kot 50 slovenskih strokovnjakov z NIJZ ter treh fakultet: za družbene vede, medicinske in zdravstvene. Ob pomoči tudi drugih strokovnjakov z različnih kliničnih okolij bodo izvedli štiri pilotne projekte.

Kot dodatek k Državnemu programu za obvladovanje sladkorne bolezni bodo razvijali in testirali intervencije za izboljšanje presejanja za sladkorno bolezen z vključevanjem skupnosti ter skušali doseči večjo vključenost oseb s sladkorno boleznijo v zdravstvenovzgojne programe v zdravstvenih domovih ter presejalni program za diabetično retinopatijo.

Na področju bolezni srca in ožilja pa bodo vpeti strokovnjaki razvili poenotena, celovita in integrirana zdravstvenovzgojna gradiva in pristope tako za izvajalce zdravstvenih storitev kot za paciente, napotene v program ambulantne srčno-žilne rehabilitacije.

Cilj je, da bi vsi ti piloti ostali trajni, torej v veljavi tudi po koncu projekta. Delo na področju trajnosti, ki je eden izmed stebrov projekta JACARDI, sicer vodi prav NIJZ.

JACARDI Commentary Publication on Annali_

 

 

Deli naprej