Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostnosti in težkih posledic predstavlja ne samo zdravstveni, ampak tudi širši družbeni, socialni in ekonomski izziv. Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni je zato strateški dokument, s katerim želimo na ravni Republike Slovenije vzpostaviti in okrepiti sodelovanje med različnimi partnerji v družbi za uspešnejše obvladovanje sladkorne bolezni. Predstavlja dopolnitev drugim strategijam na področju zagotavljanja zdravja v naši državi, ki se nanašajo širše na krepitev zdravja, na obvladovanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni, na obvladovanje vseh kroničnih bolezni ter na organizacijo in financiranje zdravstvenega varstva v smislu povečevanja dostopnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe.

Nacionalni program vključuje tako preprečevanje sladkorne bolezni in njeno zgodnje odkrivanje kot celotno oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo, ter spremljanje stanja v Sloveniji na področju sladkorne bolezni. Pri obvladovanju sladkorne bolezni je pomembno spoznanje, da sladkorno bolezen tipa 2 lahko preprečimo oziroma jo odložimo v poznejše življenjsko obdobje, če pravočasno prepoznamo dejavnike tveganja in ustrezno ukrepamo.

Za izvajanje in uresničevanje ciljev nacionalnega programa Ministrstvo za zdravje sprejema dvoletne akcijske načrte, v katerih so opredeljeni procesi in konkretne aktivnosti ključnih partnerjev. Akcijski načrti omogočajo boljše sodelovanje med partnerji in povezovanje aktivnosti, spremljanje rezultatov prizadevanj za obvladovanje sladkorne bolezni in smiselno nadgrajevanje ukrepanja v prihodnje.

 

<< Nazaj na NPOSB 2010-2020