Glavni cilji Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 – 2020 so:

  • zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2,
  • preprečiti oziroma odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem,
  • povečati možnosti za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni,
  • zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni.

 

Pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 zmanjšujemo z ozaveščanjem javnosti o vzrokih zanjo. Posameznike spodbujamo k zdravemu načinu življenja in jih ozaveščamo o prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje. Vsem skupinam prebivalstva je zagotovljen dostop do programov varovanja ter krepitve zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni.

Osebe z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 obravnavamo strukturirano. Tako bomo povečali možnost, da se pri njih sladkorna bolezen tipa 2 pojavi čim pozneje oziroma da jo prepoznamo pravočasno.

Z aktivnim iskanjem sladkorne bolezni pri osebah z velikim tveganjem za in aktivnim odkrivanjem te bolezni pri otrocih, mladostnikih in nosečnicah bomo povečali možnosti za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni.

Z dostopnostjo do usklajene, celostne, nepretrgane, vseživljenjske, učinkovite, varne, kakovostne in na bolnika osredotočene oskrbe, ki temelji na ustrezni organiziranosti, bomo zmanjšali zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni. Opolnomočeni bolniki kakovostneje živijo s svojo boleznijo. Zdravstveni strokovnjaki svoje znanje in veščine stalno izpopolnjujejo. Priporočljivo je izobraževanje zainteresiranih oseb izven zdravstvenega sistema, ki lahko s svojim delovanjem bistveno pripomorejo k oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo.

 

<< Nazaj na NPOSB 2010-2020