Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Državni program 2020 – 2030

Oseb s sladkorno boleznijo je vedno več.

S sladkorno boleznijo pa ne živi samo tisti, ki je bolan, ampak tudi njegovi bližnji, prijatelji, sošolci, sodelavci. Sladkorne bolezni je povsod veliko. Dobrih novic pa je kar nekaj. Sladkorno bolezen znamo zelo dobro zdraviti. Znamo jo odkriti zelo zgodaj, ko je zdravljenje še posebej učinkovito. Pri tistih, ki je še nimajo, jo je možno preprečiti oziroma jo odložiti v čim kasnejše življenjsko obdobje. Vemo pa tudi, da ni vse le na posamezniku, temveč potrebujemo okolje, v katerem je boljše zdravje omogočeno vsem. Za uspeh potrebujemo skupno načrtovanje in skupno izvajanje ukrepov, ki naslavljajo vsa ta področja. Najboljši izid za osebo s sladkorno boleznijo pa je mogoč samo, če se v ta proces tudi sama aktivno in odgovorno vključuje.
Na Ministrstvu za zdravje deluje skupina, ki vključuje strokovnjake, predstavnike pomembnih ustanov in predstavnike oseb s sladkorno boleznijo. Pripravila je prvi Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, ki je dal veliko rezultatov. Ker pa še vedno obstajajo možnosti za izboljšanje, je pripravila izhodišča za Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela 24. 6. 2021 kot strategijo razvoja na tem področju. Program dopolnjuje, nadgrajuje in se navezuje na aktivnosti, ki jih v Sloveniji izvajamo za preprečevanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni.