Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Cilji – NPOSB 2010 – 2020

Sladkorna bolezen ne izbira.

Glavni cilji Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 – 2020 so:

  • zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2,
  • preprečiti oziroma odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem,
  • povečati možnosti za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni,
  • zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni.

Pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 zmanjšujemo z ozaveščanjem javnosti o vzrokih zanjo. Posameznike spodbujamo k zdravemu načinu življenja in jih ozaveščamo o prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje. Vsem skupinam prebivalstva je zagotovljen dostop do programov varovanja ter krepitve zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni.

Osebe z velikim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 obravnavamo strukturirano. Tako bomo povečali možnost, da se pri njih sladkorna bolezen tipa 2 pojavi čim pozneje oziroma da jo prepoznamo pravočasno.

Z aktivnim iskanjem sladkorne bolezni pri osebah z velikim tveganjem za in aktivnim odkrivanjem te bolezni pri otrocih, mladostnikih in nosečnicah bomo povečali možnosti za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni.

Z dostopnostjo do usklajene, celostne, nepretrgane, vseživljenjske, učinkovite, varne, kakovostne in na bolnika osredotočene oskrbe, ki temelji na ustrezni organiziranosti, bomo zmanjšali zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni. Opolnomočeni bolniki kakovostneje živijo s svojo boleznijo. Zdravstveni strokovnjaki svoje znanje in veščine stalno izpopolnjujejo. Priporočljivo je izobraževanje zainteresiranih oseb izven zdravstvenega sistema, ki lahko s svojim delovanjem bistveno pripomorejo k oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo.

 

 

ELA, 36 let

Igorja sem spoznala pred nekaj manj kot šestimi leti. Ko mi je povedal, da je sladkorni bolnik, sem ugotovila, da o tej bolezni pravzaprav ne vem skoraj ničesar. Bila sem presenečena, saj sem mislila, da so sladkorni bolniki videti ‘bolj bolni’ in da ves ljubi dan ne delajo drugega, kot se ukvarjajo s svojo boleznijo. Nisem želela, da bi me moja nova ljubezen imela za ‘popolnega butlja’, zato sem si v knjižnici izposodila vse knjige, ki so jih imeli o sladkorni bolezni, pa tudi Igor mi je veliko povedal o svoji bolezni. Predvsem me je dobro poučil, kako naj ravnam, če bi imel hipo. V pomoč so mi bili tudi njegov diabetolog, edukatorji in društvo sladkornih bolnikov.